Soveltuuko sCover S akuuttitehtäviä hoitaviin yksiköihin?

Tepi sCover S soveltuu kaikkiin yleisimpiin paarimalleihin ja sen käytettävyys on yhtä helppoa eri paareissa. Akuutteja tilanteita kohdatessa suoja on nopeasti käännettävissä ala-asentoon mikäli potilas pitäisi esimerkiksi intuboida. Ventilointi käsin tai respiraattorilla onnistuu siirtymien aikana suojakuomun ollessa yläasennossa. Myös tilanteissa, joissa potilas oksentaa tai tajunnan menetyksen vuoksi pitäisi saada kylkiasentoon sCoverin saa nopeasti, yhdellä käden liikkeellä, laskettua alas, jolloin se ei ole esteenä hoitotyölle. Ensihoitaja tai muu paareja kuljettava henkilöstö voi tarkkailla potilasta / asiakasta koko ajan, vaikka suojakuomu olisi yläasennossa.

sCover S suojaa on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti silloin, kun potilasta tai asiakasta siirretään paareilla ajoneuvoon tai sieltä esimerkiksi sairaalaan. Ajoneuvon sisällä, kun ollaan katseilta ja keliltä suojassa, suojakuomun voi laskea ala-asentoon. Useimmiten nämä akuutit tilanteet hoidetaan jo ennen paareille menoa tai muutoin ennen siirtymää autoon tai sairaalaan.