Skip to content

sCover käyttäjäkunta laajenee

Tepi sCover S – tuotteita on käytössä jo useilla paikkakunnilla. Helsingin, Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion, Oulun alueilla. Myös Tanskassa on otettu potilaan yksityisyyttä suojaava tuote käyttöön.

Tilaa omasi info@tepi.fi

Kartta

Yhdenmukaiset tehoambulanssit viidelle ERVA-alueelle

Profile Vehicles toteutti yhdessä viiden yliopistosairaalan kanssa kansallisen tehoambulanssi-hankkeen, joka tuotti viidelle alueelle yhdenmukaiset välineet vaativiin tehosiirtoihin. Esimerkiksi ecmo-hoitoa tarvitsevien potilaiden siirtämiseen. Ajoneuvot on varusteltu sCover suojilla potilaan yksityisyyden suojaksi sekä suojaamaan vaihtelevilta keliolosuhteilta, kun siirretään potilasta ajoneuvoon tai sieltä takaisin sairaalaan osastolle.

Lue lisää Profilen tiedotteesta erva-tehoambulanssit

Tepi Pitchaamassa TahkoSLP kisassa

6.4-7.4  järjestettiin Tahkolla Tahko Ski Lift Pitch kilpailu, jossa yritykset tavoittelivat 10000€ palkintoa ja sijoittajasopimusta. Tepi oli mukana sCover tuotteella. Pääpalkinto meni huikealle Marginum nimiselle yritykselle ja heidän huippuhienolle innovaatiolle. Onnittelut tästä. Keli suosi kilpailijoita ja rinteet olivat huippukunnossa. Tästä on mukava jatkaa varsinaisen työn parissa.

Savon menestystarinat - tapahtuma Savonia AMK

Tepi Terveyspalvelut oli kutsuttuna tapahtumaan nimeltä Savon menestystarinat. Tapahtuma järjestettiin Savonia ammattikorkeakoululla Microkadun kampuksen kampussydämessä.

Tapahtuman keskeinen tarkoitus oli tuoda yritykset ja opiskelijat lähemmäs toisiaan ja toisaalta tuoda eri aloilta kokemuksia ja ajatuksia yrittämisestä. Samalla tarjolla oli työtä, harjoittelupaikkoja, sekä opinnäytetyöaiheita.

Tepi sai käyttää ensimmäisen puheenvuoron ja keskeinen sanoma oli, että yrittäjyys on hyvästä ja opettavaista monella tavoin.

Saimme käyttää standillä oppilaitoksen paareja ja tästä kiitoksena lahjoitimme uuden potilas- ja asiakasturvallisuutta parantavan sCover S – tuotteen Savonia ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden tutkittavaksi ja näin voimme osaltamme olla vaikuttamassa tulevaisuuden tekijöiden tietoisuuteen turvallisuudesta ja toisaalta siitä, että työtä tehdessä kannattaa olla avoimin mielin ja pyrkiä kehittämään sitä asiakas- ja potilaslähtöisesti.

Tepillä on myös tarjolla opinnäytetyön aiheita terveydenhuollon ja liiketalouden opiskelijoille. Myös koneteknistä opparia voisi olla tarjolla, mutta tämä vasta myöhemmin. Soita 040 968 1019 tai laita postia mika.wickstrand@tepi.fi

Tepi sCover S koekäyttö alkoi tänään (ti 15.2.2022 ) Onni ensihoidon Jyväskylän kahdessa yksikössä (EKS 821 ja EKS 832).

Tepi sCover S koekäyttö alkoi tänään Onni ensihoidon Jyväskylän kahdessa yksikössä (EKS 821 ja EKS 832).

Huomiona se, että Onni ensihoito on maailman ensimmäinen yksityinen palveluntarjoaja, joka kiinnittää huomion myös tähän osaan potilasturvallisuutta.

Jyväskylän kollegoiden asenne potilasturvallisuutta kohtaan on hyvää ja ennakkoluuloton suhtautuminen uuden suojavälineen käyttöön on esimerkillistä. Käyttökoulutuksen jälkeen sCover S pääsi heti tositoimiin, kun yksikkö lähti suorittamaan tehtävää varsin kovassa vesi- / räntäsateessa.

Paikan päällä varmistettu käyttökoulutus ja perehdyttäminen varmistaa parhaan käyttökokemuksen niin käyttäjille kuin asiakkaille ja potilallekin. Aikaisemmista kokemuksista oppineena tähän perehdytykseen ja osaamisen varmistamiseen tullaan jatkossa panostamaan merkittävästi, että vältytään käyttöohjeiden vastaisen käytön tuomilta haasteilta ja väärinkäsityksiltä. 

Kuvissa ensihoitajat Edvin Kallio, Antti Heiskanen ja paareilla asiakkaan / potilaan näkökulmaa tarkastelee ensihoitaja Hilla Kivinummi. Kiitos kaikille läsnäolleille kollegoille mukavasta käyttökoulutustuokiosta.

Onni ensihoito Jyväskylä 2

Tepi sCover S - HUS Akuutti potilassiirtoihin koekäyttöön

sCoverS kuvituskuva
Tänään lähti sCover S -tuotteet kohti HUS Akuutin potilassiirtotoimintaa. Kyseisessä paikassa aloitetaan koekäyttö, kun tuotteet ovat saapuneet. Uusi potilas- ja asiakasturvallisuustuote on koettu hyväksi kyseisten ryhmien keskuudessa. On mielenkiintoista saada palautetta sekä yksityisyyden että sääsuojan käytön kokemuksista myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin potilailta ja asiakkailta.

Paarikauppa.fi - Maailman ensimmäinen Tepi sCover -jälleenmyyjä

Paarikauppa.fi ja Tepi Terveyspalvelut Oy aloittivat yhteistyön 24.1.2022

Paarikauppa.fi tuo maahan ja myy laadukkaita Medirol-paareja. Nyt heidän valikoimastaan saatavilla myös Tepi sCover -tuotteet.

Soita 0500 573 520 tai laita sähköpostia myynti@paarikauppa.fi

Käy tutustumassa sivulla paarikauppa.fi

Tepi sCover S suoja soveltuu sekä kiireettömiin että kiireellisempiikin tehtäviin

sCover alhaalla

sCover S ala-asennossa

Tepi sCover S kulkee täysin huomaamatta paarin patjan alla.  Mikäli asiakas tai potilas tarvitsee välittömiä hoitotoimia niin Tepi sCover S kääntyy yhdellä käden liikkeellä alas ja näin potilaan voi esimerkiksi intuboida esteettä tai kääntää kylkiasentoon mikäli potilas menettää tajunnan tai oksentaa. Yleisimmin suojakuomu on yläasennossa silloin, kun potilasta tai asiakasta siirretään ajoneuvoon tai sieltä sairaalan sisäpuolelle ja osastolle tai hoitoryhmään.

Tepi sCover S ei estä akuuttejakaan potilastilanteita helpon ja nopean käytettävyytensä ansiosta. 

sCover auki

sCover S Yläasennossa

Tepi sCover S antaa potilasta kuljettavalle ensihoitajalle tai muulle henkilölle mahdollisuuden seurata potilaan tai asiakkaan vointia koko ajan. Näin erilaisiin tilan muutoksiin voidaan reagoida nopeasti kääntämällä suojakuomu ala-asentoon. sCover S mallissa potilaalla tai asiakkaalla on hyvin tilaa olla ja toisaalta esimerkiksi intuboidun potilaan ventilaatio käsin tai respiraattorilla onnistuu siirron aikana, kun potilasta siirretään ajoneuvoon tai sairaalan sisäpuolelle. Ajoneuvossa ollessa suoja on useimmiten ala-asennossa. 

Tepi sCover S soveltuu käytettäväksi sekä kiireettömillä potilassiirroilla, kuin akuutimmallakin tehtävällä.

Tepi sCover S koekäyttö alkoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä

Tammikuun viimeiseltä viikolta alkaen on Tepi sCover S malli ollut koekäytössä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä. Palaute on ollut erittäin hyvää niin potilaiden kuin käyttäjienkin osalta. Tuote on aiheuttanut keskustelua ja kysymyksiä, että miksi tällaista ei ole ollut käytössä aina? Tepi sCover antaa hyvän suojan yksityisyydelle ja Suomen vaihteleville keliolosuhteille.

Henkilöliikenne James - sCover S

Henkilöliikenne James Oy Kuopiosta on premium luokan henkilöliikennettä tuottava yritys. Asiakkaan yksityisyys ja matkustuksen mukavuus on heille tärkeää. Asiakkaansa parhaaksi he valitsivat sCover S mallin paareihinsa ensimmäisenä henkilöliikennepalveluita tuottavana yrityksenä maailmassa.

sCover S valmistus ja pakkaus

Tepi sCover tuotteet valmistetaan Kuopiossa. Omassa tuotantotilassamme rakennamme sCoverit valmiiksi tuotteiksi ja pakkaamme ne lähetettäväksi asiakkaille. Työ on varsin pitkälti käsityötä. Tuotteiden valmistuksen ohessa teemme jatkuvaa tuotekehitystä pystyäksemme vastaamaan potilas- ja asiakasturvallisuuteen entistä paremmin.

sCover-making-of-Pensi-ja-Pasi
sCover-making-of-Merivaara-Pensi-ja-Pasi

Tepi sCover eri alustoille sovitettuna koulutustilassamme. 

sCover-making-of-Merivaara

Mediatiedote Tepi sCover

Kotimainen Tepi sCover -uutuustuote ratkaisee yksityisyyden suojaan ja potilasturvallisuuteen liittyvän ongelman sairaaloissa ja paarikuljetuksissa

Osana sairaanhoitoa potilasta ja asiakasta kuljetetaan paikasta toiseen. Ambulanssilla ja taksilla hoitolaitosympäristössä siirtyminen tapahtuu paareilla säässä kuin säässä, ja sisällä hoitolaitoksissa ihmisiä työnnetään sairaalasängyllä osastolta toiselle. Päätä ja kasvoja ei ole aiemmin suojattu säältä tai uteliaiden katseilta, vaikka nämä siirtymät voivat olla yksilötasolla vaikeita ja stressaavia.

Tepi Terveyspalvelut Oy on tunnistanut tämän merkittävän ongelman potilas- ja asiakasturvallisuudessa. Konkreettisena toimijana Tepi Terveyspalvelut kehitti tehokkaan ratkaisun tähän. sCover ratkaisee globaalin, henkilökuljetuksiin liittyvän ongelman ensimmäisenä maailmassa. Suomessa suunniteltu ja kehitetty Tepi sCover on paareihin ja sairaalasänkyihin asetettava suoja, joka suojaa potilaan ja asiakkaan yksityisyyttä ja parantaa hygieniaa antamalla turvaa vaihtelevilta sääoloilta ja ympäristön tuomilta riskeiltä.

“Sairaanhoidossa asiakkaalle ja potilaalle tulee aina taata yksityisyyden suoja. Tepi sCover ratkaisee nimensä mukaisesti ongelman, johon lukuisat potilaat ja asiakkaat ympäri maailman ovat jo vuosikymmenten ajan toivoneet ratkaisua”, kertoo palvelujohtaja Pasi Mattinen Tepi Terveyspalvelut Oy:stä.

Nykytilanne uhkaa jo potilasturvallisuutta

Yksityisyyden suojan ja potilasturvallisuuden takaamisen näkökulmasta sairaanhoidon nykyinen toimintatapa on ongelmallinen, sillä potilaan identiteettiä ei nykyisellään kyetä suojelemaan siten kuin laissa potilaan yksityisyyden kunnioittamisesta säädetään (Laki potilaan asemasta ja oikeudesta 1992/785 § 3). Uhka kasvaa kiihtyvällä vauhdilla, sillä esimerkiksi sivustaseuraajien tapa dokumentoida ympäristöään on mobiililaitteiden myötä lisääntynyt kaikkialla – niin kotien rappusilla, onnettomuuspaikoilla kuin sairaaloissakin.

“Maailmalla yksityisyyden suojaan on korostunut tarve, sillä häikäilemättömän paparazzi-kulttuurin armoilla on valtava joukko julkisuuden kuin tavallisia henkilöitä. Uskomme, että tuotteesta tuleekin pakollinen lähivuosina”, vakuuttaa Tepi Terveyspalvelut Oy:ssä terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja Mika Wickstrand.

Tepi sCover on helppokäyttöinen, kestävä ja kevyt ratkaisu

Tepi sCover -suojasta on saatavilla, tällä hetkellä, kaksi erilaista versiota, joista kumpikin on helppo irrottaa ja pestä käytön jälkeen muiden sairaalatekstiilien tapaan. Kumpikin malleista painaa alle 500 grammaa. Tuotekehitys sCoverin ympärillä jatkuu, ja uusia ratkaisuja tuotteen käyttöön mallinnetaan.

Tepi sCover S (Stretcher) on suunniteltu käytettäväksi ambulanssien ja paaritaksien yleisimmissä paarimalleissa ja antamaan suojaa katseilta ja erilaisilta sääolosuhteilta silloin, kun potilasta ja asiakasta siirretään. S-malli on nopea ja helppo asettaa paikoilleen ja kulkee aina huomaamattomasti mukana paareissa.

Tepi sCover B (Bed) on suunniteltu antamaan yksityisyyttä sairaalan käytävillä sairaalasängyillä tehtäviin kuljetuksiin. B-malli asetetaan paikoilleen nopeasti ja helposti aina potilasta tai asiakasta siirrettäessä.

Tepi sCover on kotimainen innovaatio, joka on EU-mallisuojattu.

Lisätietoja

Jos tahdot kuulla lisää siitä, kuinka Tepi sCover auttaa parantamaan potilaittesi ja asiakkaittesi turvallisuutta sairaala-, ensihoito- ja taksiympäristöissä, ole yhteydessä.

Tepi Terveyspalvelut Oy
(+358) 0400468198

info@tepi.fi

Liitteet

sCover yleisesite 2

 European Union Intellectual Property Office, Community design registration number: 008607568

Laki potilaan asemasta ja oikeudesta 1992/785. Annettu Helsingissä 17.8.1992. Saatavilla sähköisesti osoitteessa <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785#L2P3>